f

کارت ویزیت
جادویی چی هست و واقعا چه کاربردی دارد؟

به صورت ساده میتوان گفت کارت ویزیت دیجیتال بدون هیچ کار خاصی و تنها با نزدیک کردن آن به گوشی مخاطب هر اطلاعاتی را که شما تمایل داشتید به گوشی مخاطب خود منتقل میکند!!!!

s

به زبان ساده تر

احتمالا همه شما در کلیپ هایی که در یوتیوب یا اینستگرام دیده باشید وقتی 2 نفر از کنار هم رد میشوند و گوشی را مقابل گوشی یکدیگر قرار میدهند و اطلاعات تماس به گوشی طرف دیگر منتقل میشود
همه اینها با این گجت هیرو قابل انجام میباشد
گجت به 2 صورت ارائه میشود
1-به صورت کارت ویزیت که اندازه کارت بانکی میباشد
2-به صورت گچت سکه ای که میتوانید پشت قاب گوشی یا هرجایی دیگر نصب کنید

گجت و کارت ویزیت هیرو در دو نوع ارائه میشود

1- کارت ویزیت به اندازه کارت بانکی

2- گجت اتصال به قاب موبایل یا هرمکان دیگر

مشاده ویدیو تست کارت ویزیت هوشمند هیرو